บางเสร่

บางเสร่มีหาดทรายยาว ที่จุดเริ่มต้นของบางเสร่มีหมู่บ้านชาวประมงเดิม คนไทยชอบไปปิกนิกและเพลิดเพลินไปกับวิวพระอาทิตย์ตกอันงดงาม และมีร้านอาหารทะเลมากมายหลายแห่งตามแนวชายฝั่ง

Find your new home

not found

message_noResultsFound_realty_list

Currency Converter

Thai Baht (THB)

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00