พัทยาใต้

โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นพัทยาเหนือ, กลาง, ใต้และตะวันออก พัทยาใต้ มีย่านที่อยู่อาศัยและแหล่งบันเทิงที่มีท่าเรือพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก มีสถานบันเทิง ร้านอาหารริมชายหาด โรงแรม และเขาพระตำหนัก พร้อมอาคารชุดพักอาศัยหลายแห่ง

Find your new home

not found

message_noResultsFound_realty_list

Currency Converter

Thai Baht (THB)

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00